Fotoagentúra
         a vydavateľstvo
Copyright © 2010 by Peter Holent Všetky práva vyhradené 

Created & Powered by Jozef Orenič

                                       web-admin.szm.com
mobil: 0903 905 995  
            
e-mail: fotopress77@gmail.com

FOTOPRESS
Kukorelliho 63A
08501 Bardejov
Slovenská republika
Slovak Republic
:: prospekty:: katalógy:: plagáty:: knihy:: kalendáre:: pohľadnice:: farebné diapozitívy:: veľkoplošné fotografie:: reklamná fotografia:: reportážna fotografia :: prospekty:: katalógy:: plagáty:: knihy:: kalendáre:: pohľadnice:: farebné diapozitívy:: veľkoplošné fotografie:: 
.                        .
.                        .
Firma FOTOPRESS sa od vzniku v roku 1990 zaoberá vydavateľskou a fotografickou činnosťou. Vyrába propagačné a reklamné materiály, ako sú pohľadnice, prospekty, katalógy a knihy podľa požiadaviek zákazníka a trhu.
   
Fotoagentúra má bohatý fotoarchív od roku 1965, ako napr. čiernobiele fotografie, farebné fotografie, farebné diapozitívy          ( 24X36mm a 6X9 cm ) a digitálne snímky na CD z rôznych regiónov Slovenska, ako aj z umeleckej tvorby slovenského fotografa Petra Holenta.

Zábery z archívu sa dajú využiť na široké použitie pri výrobe rôznych tlačovín, kalendárov, propagačných prospektov a pod. Jedná sa o snímky architektúry, krajiny, ľudového umenia, ikon ... Bližšie informácie o cenách výrobkov a služieb vám poskytneme    e-mailom alebo telefonicky na požiadanie.

Majiteľom firmy FOTOPRESS je fotograf a vydavateľ PhDr. Peter Holent, ktorý bol za svoju fotografickú tvorbu ocenený na Slovensku i v zahraničí.
O firme